Showing all 10 results

Vegan Protein Bar 33% • Apo Karydias • 80gr

1.40

Cashews and Strawberry Spread • Apo Karydias • 350gr

6.50

Peanut Protein Bar 43% • Apo Karydias • 60gr

1.40

Cashews and Blueberry Spread • Apo Karydias • 350gr

6.50

Cashews Protein Bar 43% • Apo Karydias • 60gr

1.95

Hazelnut Honey Protein Bar 43% • Apo Karydias • 60gr

1.95

Almond Honey Protein Bar 43% • Apo Karydias • 60gr

1.95

Whole Grain Tahini with Carob • Apo Karydias • 350gr

4.50

Peanut Butter and Carob Spread • Apo Karydias • 350gr

4.50